Aanvullingen Leuven

Bij foto's 15 en 19 vragen we naar de naam van het gebouw, zoals je hem op het gebouw kunt vinden. Kun je meerdere namen vinden voor eenzelfde gebouw, dan worden die namen ook goed gerekend. Enige voorwaarde: de namen moeten op het gebouw zelf te vinden zijn, niet via internet of toeristische gidsen, bijvoorbeeld.

Voor één keer mag je googelen. En op de koop toe rekenen we dat deze keer ook goed, want bij het bovengenoemde beeld (vraag 22) kun je het antwoord niet vinden in het straatbeeld. Je zult hier dus (uitzonderlijk) eens moeten googelen. Als je het niet zo weet natuurlijk...

Het kleine poortje waarlangs je volgens de route het Sint-Donatuspark moet verlaten, blijkt af en toe gesloten te zijn. Neem dan de hoofduitgang langs dezelfde kant, maar herneem je route wel vanaf de buitenkant van het kleine poortje.