De wandelroutes

Uitgewaaid

In de zoektocht van Herent is foto 27 weggewaaid. Niet meer te vinden dus.

Bordjes vervangen

En de dienst Toerisme Vlaams-Brabant heeft enkele bordjes van het fietsknooppuntennetwerk vervangen. Daardoor kun je in Boortmeerbeek foto nummer 39 niet meer vinden.

Let op in Perk/Steenokkerzeel: wandelknooppunt verplaatst!!!

In ons boekje staat een extra uitleg om van knooppunt 33 naar knooppunt 34 te kunnen wandelen, want die bewegwijzering was fout, toen we de wandelzoektocht samenstelden. Nu is de bewegwijzering correct. Je wandelt dus gewoon van knooppunt 33 naar knooppunt 34 en hoeft geen rekening meer te houden met de 'LET OP' in ons wandelzoektochtenboekje. Met dank aan een attente wandelaar die ons op de hoogte bracht! De kaart op Routeyou is inmiddels ook correct.

Everberg/Kortenberg: nieuwe buurtwegbordjes niet altijd correct!

Een alerte wandelaar liet ons weten dat de buurtwegbordjes niet meer overeenstemmen met de uitleg in ons boekje. We hebben dat ter plekke gecheckt en het klopt dat de gemeente één buurtwegbord vervangen heeft door een fout bord en een ander bord gewoon niet heeft teruggeplaatst. Daarom dus deze verduidelijking van de route. Waar er staat 'Neem verderop Buurtweg 13 die overgaat in Buurtweg 8' lees je best gewoon: 'Neem verderop de eerste buurtweg links en volg die tot op het plateau, waar vijf veldwegen samenkomen.'

Verderop in de wandeling is het bordje van Buurtweg 5 wel weggenomen, maar niet vervangen. Buurtweg 5 is dus niet meer aangeduid. Voor de duidelijkheid passen we de tekst als volgt aan: 'Daar neem je links Buurtweg 3. Honderdveertig meter voorbij het punt waar Buurtweg 3 voetweg 18 kruist, vind je links het kapelletje van 'Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand'. Sla daar rechtsaf. Dit is Buurtweg 5.'

Herent/Veltem: niet doorlopen tot op knooppunt 802!

Even voor de duidelijkheid: op het wandeltraject kom je tussen knooppunt 804 en knooppunt 802 voetweg 41 tegen. Daar steek je links het brugje over. Je loopt dus NIET door tot op knooppunt 802, maar slaat onderweg naar dat knooppunt al linksaf! Knooppunt 802 ligt dus met andere woorden niet op je wandelroute!

En we gaan nog even op ons elan door in Herent/Veltem: voetweg 63 sla je niet in bij huisnummer 63, maar wel pas bij huisnummer 57! Tja, van al die zoektochten geraakten we uitgeteld, zeker?

Muizen/Mechelen: voor de duidelijkheid!

Voor de wandeling in Muizen/Mechelen ontstaat bij sommigen wat verwarring, waar je de Grote Routewandeling volgt en de vier brugjes over moet. Er staat 'blijf dit pad volgen', maar dat betekent niet dat je het Grote Routepad moet blijven volgen, wel het gewone pad. Sla dus NIET rechtsaf naar de wijk. Als je het pad gewoon blijft volgen, kom je bij een echte 'dijk' en dat is een serieuze verhoging in het landschap van goed anderhalve tot twee meter. Kom je bij je wandeling door het Mechels Broek in een woonwijk terecht, dan zit je dus fout...

Boortmeerbeek: in de knoop met een knooppunt?

In onze uitleg staat dat je op de terugweg bij knooppunt 26 schuin rechts de bosweg volgt en dat je zo bij knooppunt 27 uitkomt. Dat kan, maar er is ook een splitsing op dat bospad, waardoor je niet bij knooppunt 27 uitkomt, maar op de route tussen knooppunt 27 en knooppunt 2. Je hoeft hier niet echt meer naar knooppunt 27 te gaan. Je volgt best de route naar knooppunt 2 vanaf hier. Leg een knoop in je zakdoek...

RouteYou

Een algemene opmerking: op RouteYou verschijnen in de routebeschrijving soms straatnamen die in de verste verte niet kloppen  met de werkelijkheid. Meestal gaat het om korte trajecten van een paar meter. Volg vooral de grote lijnen en laat je niet afleiden, dus!