Aanpassingen Sint-Amands

Belangrijk! Routeverduidelijking! Voor de tekst die naast de foto begint: Sla verderop links de Sportlaan in. Ga daarna tot bij het tweede zebrapad en sla daar rechtsaf ...

De oplossing op vraag 3 is jammer genoeg niet meer te vinden in Sint-Amands. Op een moment dat oorlog in onze streken dreigender dan ooit is geworden, heeft men ervoor geopteerd om de herdenking aan de Eerste Wereldoorlog uit het straatbeeld te verwijderen.

Voor opdracht 12 vroegen we naar de naam van het gebouw. Blijkbaar is die niet meer zo goed te lezen. In afwachting van onze eigen strenge controle ter plekke, zijn we dus ook tevreden met het huisnummer voor deze opdracht.