Aanpassingen Londerzeel

Bij opdracht 19 vragen we naar een huisnummer. Het huisnummer hangt niet meer op het huis, maar het is wel nog perfect af te leiden aan de hand van de huisnummers naast de opdracht. En blijkbaar ligt het ook bij het huis zelf, maar dan niet logisch afleidbaar. We zullen hier dus zeer ruimdenkend verbeteren.

Opdracht 21 heeft tijdelijk een bewoner gekregen, maar die is inmiddels opnieuw gaan vliegen.  Wellicht toen de eieren uitgebroed waren. Al keert hij ondertussen op regelmatige basis terug, zo horen we. De opdracht blijft behouden met of zonder bewoner.

Als mensen hun voorportaal herinrichten, dan durven asbakken al eens de plaats ruimen. Zo geschiedde ook met vraag 22 hier. Voorportaal vernieuwd en foto 22 zit nu bij het oud ijzer. Puntje voor iedereen en niet meer naar zoeken!

De nazomer brengt werkplezier dat de natte zomer niet heeft gebracht, zo blijkt. Opdracht 24 steekt inmiddels in een ander kleurenjasje, maar is nog perfect te vinden.

We krijgen al wel eens een vraag over opdracht 26. Of ze nog te vinden is. Welja. Ze is nog te vinden. Geen gemakkelijke, maar dat wisten we. Maar nog altijd aanwezig in het straatbeeld.

En ook over opdracht 28 kregen we een paar vragen. Er is geen naam te vinden op het gebouw. Dat klopt. En als die naam ook elders op je route niet te vinden is (bijvoorbeeld op een infobord of een landkaart langs de route), dan volstaat de algemene benaming van het gebouw: een hoeve, een kasteel, een kerk, enz. Maar je moet natuurlijk wel zeker zijn dat de precieze benaming nergens te vinden is onderweg.

En nog een verduidelijking bij opdracht 39: we vragen naar de nummers van de verlichtingspalen die het dichtst bij de vindplaats liggen: één paal ervoor en één paal erachter. Er is ook een derde paal zichtbaar, maar die staat echt wel een stuk verder verwijderd van de vindplaats.