Aanpassingen Kemmel

Belangrijk! Routeverduidelijking! Of beter: een nuttig weetje. Boven op de Kemmelberg zijn de horecazaken gesloten op maandag en dinsdag. Vermits het een pittig tochtje is, voorzie je je op die dagen beter van eigen dranken.

En iemand meldt ons dat - in de eerste alinea op pagina 70 van ons boekje - de paal met aanwijzing naar wandelknooppunt 81 er niet meer zou staan. We hebben dat nog niet kunnen checken, maar ook zonder die verwijzing naar het wandelknooppunt sla je bij het T-kruispunt van wandelwegen gewoon linksaf.

Het begrip 'voormalige militair domein' mag je ook lezen als 'ossuarium', maar gebruik voor alle duidelijkheid ook de route op RouteYou en op onze website.

Het domein van de Belvedèretoren is voor onbepaalde tijd gesloten en dus sneuvelen vragen 1 en 5 (in een streek waar sneuvelen een begrip is).

De eigenaar van opdracht 20 heeft zich uitgeleefd met verf. Deur en klopper werden herschilderd en de klopper heeft nu dezelfde kleur als de deur. De oplossing moet nu worden gezocht in de kleuren, zoals hierboven. De vraag blijft wel behouden.

Een aandachtige zoektochter merkt op dat het rode vlekje boven aan foto 22 verdwenen is. En ja, nu je het zegt: we hadden het zelf niet opgemerkt, maar toen we de foto namen, zat er blijkbaar een vlinder op het topje van dit kapelletje. Vermoedelijk is die kort daarna weggevlogen. We melden het toch maar even, omdat misschien ook anderen zich afvragen waar dat rode vlekje op de foto naartoe is. Het gaat dus wel degelijk om deze foto, maar dan zonder de vlinder, natuurlijk.

Gevelrenovatie bij foto 30. Dan kiezen we ervoor om minder tuinkabouters te fotograferen, dan gaan mensen hele gevels renoveren... En wat nog erger is: ze nemen ook de naamborden weg. Je kunt de naam van dit gebouw dus niet meer terugvinden. Het eerste punt voor deze zoektocht is daarmee voor iedereen binnen! Proficiat!

Bij foto 31 blijkt de vraagstelling niet helemaal correct. Je kunt de naam van het gebouw vermoedelijk niet vinden op het gebouw zelf, maar in de onmiddellijke omgeving vind je voldoende elementen om de vraag correct te kunnen beantwoorden. De vraag wordt dus niet geannuleerd en een volgende keer zullen we nog meer zorg besteden aan onze vraagstelling.