Aanpassingen Gors-Opleeuw

Belangrijk! Routeverduidelijking! Fietsknooppunt 138 is kennelijk nergens te bespeuren. Vanaf fietsknooppunt 136 moet je dus gewoon rechtdoor in de richting van fietsknooppunt 139.

Voor opdracht 13 wees men er ons terecht op dat je de naam van het gebouw niet kunt vinden op het gebouw. Maar het valt wel perfect te vinden. De vraag blijft dus wel behouden.

Opdracht 31 is nog perfect te vinden in het straatbeeld, maar de kleurschakeringen zijn wat bijgesteld, wellicht onder invloed van een nieuwe vernis- of beitslaag.