Aanpassingen Gooik

Vraag 10 valt onder de zoektocht naar een jaartal, maar op guitige ventjes valt geen leeftijd te plakken. Bij deze foto hoort dus geen jaartal. We passen die vraag aan en we vragen voor dit ventje naar het huisnummer dat bij zijn 'thuis' hoort. Excuus voor de vergissing, vaneigens...