Aanpassingen Hoeilaart

Het infobord met het antwoord op vraag 9 'Overblijfsel van het Kolenwoud' stond er wellicht al 20 jaar, maar juist als je dat dan opneemt in een zoektocht, vervangen ze het door een nieuw. En dan nog zonder iets te zeggen over overblijfsels, zelfs niet over overblijfsels van infoborden. De veelbejubelde vraag 9 is bijgevolg niet meer op te lossen en reikt jullie een gratis puntje aan.

Bij foto 18 hebben we de verwarring aan onszelf te danken. In het wandelzoektochtenboek staat de foto in spiegelbeeld. Draai de wereld dus even om, als je naar foto 18 op zoek gaat.

Foto's 21 is dan uiteindelijk toch verdwenen uit het straatbeeld. Niet opgewassen tegen renovatiewerkzaamheden. En het levert iedereen een extra puntje op.

Foto's 24 is tijdelijk deels afgeplakt geweest, maar is dat nu niet meer. We aanvaarden zowel het gedeeltelijke als het volledige antwoord als correct.

Voor vraag 39 meldt men ons dat de naam van het gebouw niet op het gebouw te vinden is. Dat klopt wellicht en de vraagstelling is dus niet geheel correct, maar de naam van het gebouw kan perfect worden afgeleid uit informatie in de onmiddellijke omgeving. We annuleren de vraag dus niet, maar we beloven om de volgende keer nog beter te letten op een correcte vraagstelling.

Foto 37 is eigenlijk niet meer terug te vinden onderweg, maar je vindt nog een gelijkaardige foto, die lichtjes afwijkt van de foto in ons boekje. Voor die foto geldt dezelfde vraag. Zowel het antwoord op de oorspronkelijke vraag als dat op de nieuwe vraag rekenen we goed.