Aanpassingen Kampenhout

Belangrijk! Routewijziging! Enfin, geen routewijziging, maar een sterke aanbeveling. Het wandeldeel door het natuurgebied Torfbroek is blijkbaar nog altijd zeer drassig. Daarom: neem laarzen mee en trek die aan vanaf de Neerstraat (waar het richting knooppunt 103 gaat). Je zult ze dan wel spontaan aan je voeten houden tot je bij knooppunt 105 komt. Vandaar kan het weer met wandelschoenen. Maar in het Torfbroek zelf zijn laarzen echt geen luxe!

Een andere optie

Een andere optie is dat je het meest drassige stuk van het Torfbroek links laat liggen. In dat geval loop je eerst de Neerstraat af tot op het punt waar je naar knooppunt 103 kunt. Keer dan op je stappen terug en bij het kruispunt Neerstraat-Laarstraat-Heertbaan (bij café Beire Fluit) neem je de Laarstraat naar rechts. Neem voorbij nummer 50 op de Laarstraat de weg naar rechts en zo kom je ook uit bij knooppunt 103. Vanaf daar volg je opnieuw de gewone route en je mist bovendien geen zoekopdrachten op deze manier.

Over vraag 3 kregen we al een paar vragen. Blijkbaar zowat de moeilijkste uit deze zoektocht. Dat wisten we en precies daarom annuleren we deze vraag voorlopig niet. Het infobord staat er nog altijd, maar door de aangroei van de beplanting is het tegenwoordig wat moeilijker te zien vanop de route. In minder bladerrijke omstandigheden is het zeker te zien vanop de route zelf, maar de vraagstelling zelf maakt het ook mogelijk om zeer gericht te gaan zoeken.

Vraag 8 moeten we een beetje herformuleren. Wie geen exact jaartal vindt, mag ook gaan voor 'een periode', zoals ze te vinden is in het straatbeeld.

Opdracht 39 was slechts tijdelijk uit het straatbeeld verdwenen. De gevel is vernieuwd, maar dit kleinood werd teruggehangen. Al kan de achtergrond nu verschillen. Dus toch nog het zoeken waard.