Aanpassingen Hoegaarden

Dat krijg je, als je mensen op pad stuurt en je vraagt ze inherent om goed op te letten. Dan zien ze ook foutjes in de opdrachten. Zo zit er een klein foutje in opdracht 7: het lidwoord 'het' mag daar niet tussen de aanhalingstekens staan. De tekst die jullie letterlijk kunnen vinden in Hoegaarden voor vraag 7 is dus "lokaal van wethouders en dorpsraad tot 1785". En datzelfde geldt voor vraag 3. Die moet er zo uitzien: Hoe heette het "speelhuis of pronkgebouw waarin de brouwers bijeenkwamen"?