Aanpassingen Geetbets

Routeadvies! De wandelzoektocht van Geetbets loopt door een zeer nat natuurgebied dat bij langere natte periodes zelfs deels kan worden afgesloten voor wandelaars. We adviseren dan ook om deze wandelzoektocht vooral te doen tijdens drogere periodes. Op dit moment staat er op sommige delen van de route nog 20 tot 30 centimeter water. Alleen met laarzen kun je passeren. Wacht dus best tot een drogere periode om deze zoektocht aan te vatten.

Een kleine vergetelheid in ons boekje bij opdracht 40. Als je gevonden hebt welke foto je niet op je route hebt kunnen vinden, dan moet je dat uiteraard ook kunnen noteren op je antwoordblad. De lettertjes bij de foto's zijn we evenwel uit het oog verloren. Daarom vullen we die hieronder aan. Gebruik als antwoord de letter van de foto die je niet op je route hebt gevonden.