Aanpassingen Aarschot

Routeverduidelijking of -aanpassing! De stad Aarschot voert momenteel werken uit aan de Orleanstoren en omgeving. We wisten dat, maar in principe zou er geen hinder meer zijn voor onze wandelaars vanaf 1 april. De stad Aarschot is zo vriendelijk geweest om ons nu spontaan te laten weten dat de werken niet verlopen zoals gepland door een probleem met de aannemer. Daardoor zullen de werken niet afgerond zijn op de vooropgestelde datum van 1 april. Er zou dus enige hinder kunnen zijn voor de wandelaars in de omgeving van de Orleanstoren. De stad Aarschot bekijkt nog of de traproute via een alternatieve weg tijdelijk kan worden omgeleid.

Routeadvies! Omdat het laatste stuk van de wandelroute in Aarschot ook nog door een zeer nat gebied loopt en de ondergrond op dit moment nog altijd zeer drassig en nat is, adviseren wij om voor de wandelzoektocht in Aarschot nog even te wachten. Alvast tot het wat droger is. Op dat moment bekijken we samen met de stad of ook de doorgang aan de Orleanstoren beter kan worden gegarandeerd.

Over opdracht 1 merkt iemand terecht op dat het woord "Bellen" in die vraagstelling wellicht beter met een hoofdletter zou geschreven geweest zijn. Bij deze dus rechtgezet!